Wat is Health4U?

Health4U is een vaardigheidstraining voor het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl. Het groepsprogramma is speciaal ontwikkeld voor mensen met psychische klachten. Vaak gebruiken zij hiervoor medicatie. Klachten, in combinatie met het medicatiegebruik leiden regelmatig tot een leefstijl met ongezonde gewoonten. Dit kan zorgen voor overgewicht en geeft een verhoogd risico op ziekte. Health4U probeert iets aan (dreigend) overgewicht en een verhoogde kans op ziekte te doen. Onder andere door het vergroten van het bewustzijn rondom leefstijlgewoonten en te zoeken naar alternatieven voor de ongezonde gewoontes.

Waar wordt tijdens de H4U training aan gewerkt:

  • Het herkennen van leefstijl gewoontes en het vergroten van het bewustzijn rondom leefstijlgewoontes
  • Het ontdekken van gezonde alternatieven voor ongezonde gewoontes
  • Werken aan “het weg-eten” van negatieve gedachten
  • Het samen met andere deelnemers ontplooien van activiteiten om zo “gezonde leefstijl” in de praktijk te brengen
  •  Anders omgaan met roken door middel van de module “Bewust Roken”

De deelnemers aan Health4U leren:

  • Gezonder te eten
  • Gezonder te bewegen
  • Gezonder te denken en te doen
  • Bewuster te roken (aparte module)

De essentie van Health4U is om op een leuke manier te werken aan een gezonde leefstijl. Een ieder in zijn of haar eigen tempo. Elke deelnemer aan Health4U formuleert zijn eigen goede voornemens.  Health4U wordt doorgaans in een groep van 6-8 deelnemers gegeven door getrainde Health4U Coaches.

De Health4U basis training is opgebouwd uit een introductiefase en 3 modules (Health4U module Gezond Eten, Health4U module Gezonde Bewegen en Health4U module Gezond Denken en Doen). Daarnaast is het mogelijk de Module ‘Bewust Roken’ te volgen.