Training to Health4U Coach

 

Hunebed (G1) nabij Zuidlaren

Een aantal keer per jaar vindt de training tot Health4U Coach plaats. Deze tweedaagse training wordt verzorgd door het health4U team. Na het volgen van deze training bent u in staat om een Health4U groep: de Health4U Basis Module of de Health4U Module Bewust Roken te starten.

Aan het einde van de training ontvangt u een deelnemerscertificaat. De twee interactieve dagen zien er samenvattend zo uit:

De eerste dag start met een voorstel rondje, gevolgd door een kennismaking met de vorm en inhoud van het Health4U programma.

De ochtend wordt verder besteed aan het samen doornemen van de ‘Introductiefase’ van het programma en de module ‘Bewust Denken en Doen’. ’s Middags staat de module ‘Bewust Roken’ centraal. De belangrijkste principes en onderdelen van de modules worden uitgelegd en de deelnemers maken kennis met de methodiek door zelf een aantal oefeningen te doen.

Op dag 2 wordt de Health4U-methodiek op verschillende manieren in de praktijk gebracht. Bewustzijn over de gevolgen van de eigen leefstijl voor de gezondheid speelt een grotere rol bij het motiveringsproces dan kennis over voeding en beweging. De deelnemers oefenen in het stimuleren van dit bewustzijn, waarbij ‘de interactie’ binnen de cliëntengroep centraal staat. U leert de kennis, die in de cliëntengroep aanwezig is voor dit doel te mobiliseren en maakt kennis met het effect van op zo’n wijze geactiveerde groepskennis.  De rol van de ondersteunende cursusmaterialen, praktische aspecten van het starten van eigen Health4U groepen en de steun die daarbij door Lilly Nederland kan worden geboden, worden doorgenomen.

De tweedaagse training tot Health4U Coach is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V met 12 punten voor verpleegkundigen en verzorgenden.