Tijdsinvestering

Welke investering is nodig om Health4U op te nemen in het behandelaanbod? 

Health4U coaches zijn gecertificeerde coaches en hebben een Health4U training gevolgd. Deze tweedaagse training wordt verzorgd door het Health4U team. De training tot Health4U Coach is inclusief materialen, diner, overnachting, ontbijt en lunches. De kosten voor de training bedragen 575 euro (incl BTW). Een basispakket (informatie folders, Health4U-mappen en certificaten voor de deelnemers kunnen apart besteld worden via de website (Een Health4U Basispakket voor 10 deelnemers kost €175,-)

De Health4U basistraining bestaat doorgaans uit 18 wekelijkse groepsbijeenkomsten. De additionele module Bewust Roken duurt 10 bijeenkomsten. Een Health4U groep start meestal met 6 à 8 deelnemers. In de tweede bijeenkomst van de basistraining zien de Health4U coaches de deelnemers individueel. De overige zijn groepsbijeenkomsten en duren 1 à 1½ uur (afhankelijk van de opzet). Er is wat tijd nodig om een groepssessie voor te bereiden, af te stemmen en na te bespreken. De Health4U basistraining wordt afgesloten met een feestelijke uitreiking van de certificaten. Het heeft de voorkeur dat de basistraining opgevolgd wordt door terugkombijeenkomsten (follow-up bijeenkomsten of booster sessies) die bij voorkeur één maal per twee tot vier weken plaatsvinden. Een of enkele malen per jaar worden er Health4U regionale terugkombijeenkomsten georganiseerd voor de coaches. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten de coaches collega Health4U coaches en wisselen ervaringen uit. Thema’s op het gebied van leefstijlveranderingen worden behandeld en er vindt verdieping plaats.

Het is het overwegen waard om te kiezen om drie of vier hulpverleners te laten trainen voor Health4U Coach. Het bevordert de continuïteit in geval van vakantie, ziekte of vacatures. Bovendien is het draagvlak groter binnen het team en kan er beter makkelijk afgewisseld/ingevallen worden.