Ontstaan Health4U

Health4U is speciaal ontwikkeld voor mensen met psychische klachten. Klachten, al-of-niet in combinatie met medicatiegebruik, kunnen tot een leefstijl met ongezonde gewoonten leiden. Vaak heeft dit overgewicht tot gevolg. Overgewicht geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Gelukkig is er in de de zorg steeds meer aandacht voor de lichamelijke klachten. Het risico op hart- en vaatziekten kan eenvoudig in kaart gebracht worden door naast gewicht en BMI de buikomvang, vetspectrum, bloeddruk en glucose parameters  bij te houden. (verwijzing studie) Uit studies blijkt dat een leefstijl interventie effect heeft op eerder genoemde uitkomstmaten. Met kleine veranderingen kunnen risico’s al sterk verminderen (verwijzing)

Health4U probeert iets aan (dreigend) overgewicht en een verhoogde kans op ziekte te doen. Onder andere door het vergroten van het bewustzijn rondom leefstijl gewoontes en samen met de deelnemer te zoeken naar alternatieven voor de ongezonde gewoonten.