Health4U als leefstijlinterventie

Mensen met schizofrenie hebben een verhoogd risico op somatische comorbiditeit zoals obesitas, diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, bewegingsstoornissen, seksuele functiestoornissen en metabool syndroom (Marder e.a., 2004, Cahn e.a., 2008, De Hert e.a., 2010). Naast genoemde comorbiditeit is de ongezonde leefstijl van patiënten met een psychotische stoornis een belangrijk aandachtspunt in de zorg. Het gaat dan met name om het grote percentage rokers, het overmatig koffiegebruik, slechte gebitsverzorging, ongezonde eetgewoonten en weinig beweging (MDR schizofrenie, update 2010). Een aantal studies laten zien dat gezondheidsbevorderende programma’s een positieve invloed kunnen hebben op de zelfwaardering, ongezonde eetgewoontes en motivatie om aan gewichts- en bewegingsgroepen deel te nemen (Ohlsen e.a. 2005, Sameby e.a. 2008). De multidisciplinaire richtlijn schizofrenie beveelt dan ook aan dat gezondheidsbevorderende programma’s gericht op uiteenlopende somatische problematiek breed zouden moeten worden geïmplementeerd (MDR, update 2010).

leefstijlinterventie

Uit onderzoek blijkt dat Health4U niet alleen een goede basis legt voor gewichtsafname maar dat het ook bijdraagt aan het verminderen van psychische klachten en het toenemen van sociale contacten. Dit zijn belangrijke doelen in de behandeling van mensen met psychische klachten.

Verder blijkt dat Health4U al tien jaar erg populair is. Er deden vele duizenden patiënten aan mee en op veel plaatsen in het land trekken groepen ex-Health4U deelnemers in het kader van de voortgezette fase al jaren met elkaar op. Health4U past dus niet alleen goed in zorgprogramma’s, het voorziet ook duidelijk in een behoefte van de doelgroep.