De visie achter Health4U

Health4U staat voor ‘bewust’, ‘gezond’, ‘actief’, en ‘samen‘. Health4U volgt een methode die anders is dan alle andere leefstijl-, gezondheids-, en trainingsprogramma’s. Er is geen sprake van ‘moeten’ en er is geen vooraf vastgesteld doel. De nadruk ligt niet op het vergaren van kennis, maar op bewustwording en op positieve ervaringen.

Centraal staat het gegeven dat ongezonde leefgewoontes meestal worden veroorzaakt door negatieve emoties en sociaal isolement. Een leefstijlprogramma moet zich daarom niet primair richten op oefenen en het veranderen van gedrag, maar op het krijgen van een goed gevoel en onderlinge betrokkenheid! In het verlengde daarvan geldt:

  • Bewustwording en een optimistische stemming zijn noodzakelijke voorwaarden voor verandering
  • Lotgenootschap en ervaringsdeskundigheid leiden tot meer resultaat dan opdrachten en onderwijs
  • Plezierig samenwerken geeft meer voldoening dan verplichtingen
  • Ongewenst gedrag verdwijnt niet door er tegen in te gaan, maar door alternatieven te ontwikkelen!

Er wordt bij Health4U met andere woorden positief gebruik gemaakt van het effect van sociale bekrachtiging en sociale steun zodat er een sfeer van lotgenootschap en empowerment ontstaat. Oefenen met gedragsverandering is noodzakelijk maar wordt ondergeschikt gemaakt aan de zogenaamde ‘non-specifieke therapiefactoren’. De nieuwe gewoontes worden als het ware spelenderwijs ingesleten.