De plaats van Health4U

Uit onderzoek blijkt dat Health4U niet alleen een goede basis legt voor gewichtsafname maar dat het ook bijdraagt aan het verminderen van psychische klachten en het toenemen van sociale contacten. Dit zijn belangrijke doelen in de behandeling van mensen met psychische klachten. Verder blijkt dat Health4U al vijftien jaar erg populair is. Er deden vele duizenden patiënten aan mee en op veel plaatsen in het land trekken groepen ex-Health4U deelnemers in het kader van de voortgezette fase al jaren met elkaar op. Health4U past daarom goed in zorgprogramma’s. Het voorziet duidelijk in een behoefte van mensen met psychische probelemen die willen werken aan hun gezondheid.

Health4U wordt op de meeste plaatsen aangeboden door de GGZ. Health4U als leefstijlinterventie kan gezien worden als een verpleegkundige interventie. De 18 bijeenkomsten van de basistraining en het eventuele Health4U vervolg wordt doorgaans door twee ervaren groepsverpleegkundigen of Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen gegeven of een combinatie van een ervaren groepsverpleegkundige (SPV) samen met een andere discipline zoals: PMT, AB, MW, Psycholoog, psychiater, diëtist of ervaringsdeskundigen. Omdat Health4U leefstijlgewoontes verandert en daarmee gezondheidsrisico’s probeert te reduceren bij mensen met psychiatrische problemen heeft het de voorkeur om Health4U op te nemen in het behandelaanbod van een cluster. (bv het cluster psychotische stoornissen)

We zien goede resultaten als Health4U een integraal onderdeel van de behandeling kan uitmaken. Het heeft de voorkeur om ‘eigen teamleden’ te trainen zodat ‘het Health4U denken’ binnen het team uitgedragen kan worden, wat het effect van Health4U kan vergroten.