Start Health4U

Als Health4U is opgenomen in het behandelaanbod en de hulpverleners zijn getraind tot Health4U Coach kun je starten met Health4U. In dit gedeelte van de website vind je informatie en downloads die je goed kunt gebruiken bij het implementeren van Health4U.

Health4U kun je zien als een verpleegkundige interventie die onderdeel uitmaakt van de behandeling. Immers in Health4U gaat het over het behandelen van aspecten van een psychiatrische diagnose en over het behandelen van de gevolgen van de behandeling van die diagnose op basis van lotgenootschap, ervaringsdeskundigheid en samenwerking wordt gewerkt aan het leggen van een basis voor duurzame gedragsverandering op het gebied van levensstijl, voeding, beweging en het omgaan met negatieve gedachten en gevoelens.

Uit een pilot studie (Appelo MGV 2005) blijkt dat Health4U in eerste instantie kan leiden tot een toename van het welbevinden en de sociale contacten en in tweede instantie tot gewichts-reductie. Inmiddels zijn honderden hulpverleners opgeleid tot Health4U Coach en hebben al 15.000 mensen deelgenomen aan Health4U.