Disclaimer

Auteursrecht/Copyright
© 2013, Marcel Kik. Alle rechten voorbehouden.

Aansprakelijkheid
De website health4u.nu, al haar sub-sites en de informatie daarop getoond (“de Website”) wordt u aangeboden door Health4U Er zijn geen rechten of aanspraken af te leiden van de inhoud van deze Website. Health4U aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor enige directe of indirecte schade, van enige aard, welke schade voort vloeit uit enig gebruik van de Website, of onbereikbaarheid van de Website.

Health4U betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de informatie die op de Website getoond wordt te allen tijde nauwkeurig, feitelijk correct en actueel te houden. Desalniettemin ze niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nauwkeurig, feitelijk correct of actueel zijn van de informatie die getoond wordt op de Website.

Health4U kan niet garanderen dat de Website ononderbroken of foutenvrij zal werken. Gebruik van de Website en de materialen en informatie getoond op de Website is op eigen risico en u bent alleen en volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen, hoe gering die ook zijn, voortvloeiende uit uw gebruik van de site of de informatie vervat op de site, in de mate dat bepaalde rechtsgebieden geen uitzonderingen of bepaalde garanties toelaten, is het mogelijk dat deze uitzonderingen niet van toepassing zijn op u.

Privacy Verklaring
Doelbinding: 
Health4U respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites, dientengevolge heeft Health4U deze website privacyverklaring opgesteld. Deze website privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de Website, en haar directe sub-sites (externe websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Lilly en kunnen een andere Website Privacy Verklaring hebben).

Verzamelde en verwerkte persoonlijk informatie
Via de Website kan Health4U informatie van u verzamelen. Lilly zal dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de EC Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995 en elke overeenstemmende nationale wet die een dergelijke Richtlijn omzet.

Identificeerbare informatie verstuurd door u
Health4U kan persoonlijke informatie van u verzamelen die u kan identificeren als persoon, zoals uw N.A.W. (naam, adres, woonplaats) gegevens, postcode, contactgegevens (telefoon en e-mail adres ) en IP adres (gezamenlijk: “Uw Informatie”) wanneer deze vrijwillig aan Health4U wordt verstuurd (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier in vult). Health4U zal u duidelijk te kennen geven op deze site wanneer ze deze informatie van u verzamelt.

De door Health4U verzamelde gegevens zijn noodzakelijk om uw verzoek op een adequate en zorgvuldige manier af te handelen. De gegevens die u naar Health4U stuurt zullen voor geen andere doeleinden gebruikt gaan worden dan voor de doeleinden eerder genoemd.

Toegang en Verbetering: 
Health4U geeft u de mogelijkheid de informatie in uw user account die u heeft opgegeven bij de registratie bij te werken door gebruik te maken van uw persoonlijke paginaconfiguratie. U mag verwijdering van uw user account  vragen door de webmaster te contacteren. Inhoud of andere gegevens die u heeft gegeven en die niet vervat zitten in uw user account, zoals berichten die verschenen zijn op forums, kunnen (geanonimiseerd) op de Website blijven.

Indien u inzage wil hebben in de gegevens die Health4U van u verwerkt, kunt u contact opnemen met:
Health4U
Marcel Kik
Alma tademastraat 4
8921 BW Leeuwarden
06 50295939

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te zien en, indien van toepassing, te corrigeren.

Veiligheid:
Zones van de Website die Uw Informatie verzamelen gebruiken standaard secure socket layer (SSL) codering.

Web Server logs
Zoals de overgrote meerderheid van websites, verzamelt Lilly automatisch web server log informatie over u wanneer u één van Health4U’s websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van de Website (genaamd een “web server”). De web server herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de pagina´s die u bezocht op de Website, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bv. Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows Vista) en de domeinnaam en het domeinadres van uw Internet service provider (bv. KPN).

Indien de Website cookies gebruikt zal de web server ook deze informatie verzamelen. Men kan de server logs bekijken om te zien welke website pagina´s worden bezocht teneinde een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt door de bezoekers. Dit is algemeen bekend als Web Statistieken en stelt ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken samen met uw Internet Service Provider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.

IP Adressen: 
De Website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP Adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is een “dynamisch” adres).

Cookies: 
Eén van de cookies die onder andere op de site  gebruiken kan worden is Google Analytics.Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Health4U wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Website kunt benutten.
Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Weigeren en/of controleren van cookies
Het merendeel van de Website zal nog steeds zichtbaar zijn voor u wanneer u kiest geen cookies toe te laten op uw computer. Bepaalde functies, zoals het inschrijven als een geregistreerde gebruiker, kunnen dan niet beschikbaar zijn. Er zijn verschillende methodes voor het bekijken en verwijderen van cookies geplaatst op uw machine, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Voor het vinden van de instructies verwijst Lilly u naar de website van de producent van de browser, waar u in staat moet zijn deze informatie te vinden of bezoek een site zoals http://www.aboutcookies.org/ (of een soortgelijke site).

Wijzigingen in deze Website Privacy Verklaring
Lilly kan van tijd tot tijd deze Website Privacy Verklaring bijwerken. De nieuwe versie(s) van deze Website Privacy Verklaring zal gepubliceerd worden op de Website.

Laatste update: 1 mei 2012

CONTACTINFORMATIE.
Mocht u vragen hebben over dit Beleid of de Website, aarzel dan niet Marcel te contacteren per post of e-mail:
Health4U
Marcel Kik
Alma Tademastraat
8921 BW Leeuwarden