De Introductiefase

De introductiefase is gericht op:

  • Het bewust worden van eigen eet- en beweeggewoonten en van negatieve gedachten en gevoelens die aanleiding kunnen zijn tot ongezond eten.
  • Het leren herkennen van de relatie tussen klachten, negatieve emoties en sociaal isolement, medicatiegebruik, ongezonde gewoonten en een verhoogde kans op overgewicht en ziekte.

De introductiefase bestaat uit twee bijeenkomsten. Tijdens de eerste groepsbijeenkomst leert u de groepsgenoten en de Health4U Coaches kennen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gesproken over hoe Health4u er uit kan gaan zien en hoe Health4U kan bijdragen aan een gezonde(re) leefstijl. Er wordt ook een registratie opdracht besproken zodat u de mogelijkheid krijgt aangeboden om door middel van een registratieformulier bij te houden wat u zoal eet en op welke momenten (Bijvoorbeeld: “Als u eet. Doet u dat dan omdat u honger heeft, lekkere trek heeft of eet u omdat u zich rot voelt en wilt u bijv. het sombere gevoel “weg-eten”?). Door deze registratieopdracht vergroot u uw inzicht en bewustzijn met betrekking tot uw leefstijl.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het invullen van dit registratieformulier.

In de tweede bijeenkomst bespreekt u samen met de Health4U Coach het ingevulde registratieformulier. Aan de hand daarvan kunt u bepalen welke speciale aandachtspunten er zijn en waar u aan wilt werken in de trainingen. Het formuleren van goede voornemens begint hier.