Praktische start & tips

Tips om een (nieuwe) Health4U groep te starten

  • Zorg voor een goede locatie. Groot genoeg, licht genoeg en dicht bij de cliënt. Besteed ook aandacht aan de ruimte bijv. Bloemetje op tafel en fruit.
  • Organiseer de Health4U bijeenkomsten altijd op een vaste dag, tijd en locatie.
  • Zorg dat je goed bereikbaar bent voor vragen
  • Tijdens een teammiddag kun je Health4U op een ludieke manier onder de aandacht brengen door een sportieve activiteit op de Health4U manier, work-out op muziek of gezonde hapjes of drankjes (smoothies) uitdelen en de aandacht voor (de essentie van) Health4U vragen.

Hier tref je een keur aan Tips & Trics die je kunt gebruiken bij het geven van Health4U groepen. Het is een willekeurige verzameling van ideeen en ervaringen die ervaren Health4U coaches hebben bedacht en beschreven hebben. De Tips & Trics zijn geen waarheden maar kunnen als ondersteuning dienen om je op ideeën te brengen. De Tips & Trics kunnen je helpen bij het ‘ out of the box’ denken. Health4U is een relatief nieuwe manier van denken, gebaseerd op de laatste inzichten m.b.t. motiveren en gedragsveranderingen voor mensen met psychiatrische problemen.

 

Download hieronder de pdf’s:
1. Tips om een (nieuwe) groep te starten
2. Tips om het succes van de huidige groep te gebruiken voor de toekomst
3. Tips voor de eerste bijeenkomst
4. Tips om de drop-out zo laag mogelijk te houden
5. Tips voor activiteiten tijdens de module Gezond Eten
6. Tips voor activiteiten tijdens de module Gezond Bewegen
7. Tips voor activiteiten tijdens de module Gezond Denken en Doen
8. Tips voor activiteiten tijdens de evaluatie en certificaten uitreiking
9. Tips voor de module Bewust Roken
10. Tips voor terugkombijeenkomsten
11. Tips: omgaan met claimende deelnemers
12. Algemene richtlijnen Health4U coach