Rookmodule

Module Bewust Roken:

De module “bewust roken” wordt als aparte training aangeboden in de Health4U training. Wanneer stoppen met roken je een onhaalbare zaak lijkt biedt deze module mogelijk een goed alternatief. Door het proces van bewustwording en anders omgaan met roken en rookgedrag probeer je te bereiken dat je minder gaat roken en de keren dat je rookt anders zult beleven.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan bewustwording:

  • Hoeveel rook ik?
  • Wanneer rook ik?
  • Waarom rook ik?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van roken?
  • Wat is bewust roken en hoe gaat dat?
  • Welke doelen kan ik stellen?
  • Opstellen van een individueel rookplan; een “op maat gesneden”, manier van roken!

Evaluatie

Ter afronding zal er een moment van evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie bestaat uit 2 onderdelen.

  • Individueel, samen met je Health4U Coach. Je bespreekt samen hoe je terugkijkt op de training. Wat heeft het je opgeleverd? Wat zijn je goede voornemens, wat is er blijven liggen en hoe ga je om met lastige momenten?
  • In groepsverband. Je kijkt met elkaar terug op de training en de groepsvorming en hoe de Health4U principes in de toekomst kunnen worden gewaarborgd bijvoorbeeld door middel van  maandelijkse terugkombijeenkomsten.

Follow Up

We weten allemaal dat het niet eenvoudig is om een wijziging van een hardnekkige gewoonte consequent vast te houden. Het waarborgen van de verandering op langere termijn is dan ook een belangrijk punt van aandacht.

De follow-up of terugkombijeenkomsten zijn niet als vast onderdeel opgenomen in de Health4u training maar desalniettemin van essentieel belang. In de training bespreek je samen met je Health4U Coach hoe de Health4U follow-up wordt ingevuld.  In de meeste gevallen zijn dit maandelijks terugkerende bijeenkomsten waarin je onderling ervaringen uitwisselt. Er worden tips met elkaar gedeeld met als doel: bewustwording.

Vaak ontstaan er tijdens deze bijeenkomsten initiatieven voor bijvoorbeeld het gezamenlijk ondernemen van activiteiten als samen koken, wandelen of een sportclub bezoeken.

Follow-up bijeenkomsten worden dus heel divers ingevuld.

Een Health4U Coach kan inspiratie opdoen voor het vormgeven en invullen van deze bijeenkomsten tijdens de Health4U terugkomdagen!